Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Trafikpolitik

Trafikpolitik for 4kløverskolen

Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen.

Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. En trafikpolitik sætter både fokus på trafik i undervisningen, på afviklingen af trafikken omkring skolen og på trafikvaner hos både børn og voksne.

Formål

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

Fakta

 • Analyse eller lignende, hvad har vi?
 • Mange børn har ikke erfaring som selvstændige trafikanter.
 • Børn er fremtidens voksne trafikanter.
 • I de ældste klasser står eleverne foran de 10 farligste år i trafikken.
 • Den mest udsatte gruppe i trafikken er de 15-24 årige.
 • Hvert år dræbes over 400 mennesker trafikken og ca. 9000 kvæstes. Omkring hver 10. er et barn i skolealderen.
 • Der bliver kørt meget stærkt omkring skolen på begge afdelinger og der er uhensigtsmæssig meget trafik ved skolestart.
 • Der er ikke anlagt cykelsti mellem de to afdelinger, det bevirker at mange forældre ikke vil lade deres børn cykle denne strækning, Det afholder også lærerne fra at begive sig ud med eleverne på denne rute

 

Trafikpolitikken

Trafikpolitikken er opdelt i følgende 4 overordnede emner:

 • På vej til skole
 • Undervisning
 • Rollemodeller
 • Samarbejde

På vej til skole.

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum. Forældre, der kører deres barn til skole, opfordres til at sætte deres børn af på de steder, som er beskrevet i den skolevejsfolder, som børnene får udleveret af kommunen ved skolestart.

Der bliver udover selve handleplanen udarbejdet en lille folder til forældrene vedrørende vigtige emner, de skal huske om skolens trafikpolitik.

En folder om skolens trafikpolitik deles ud til alle forældre, hvis børn starter i skole.

Skolevejsfolderen ”På vej til skole…” deles ud til alle forældre, hvis børn starter i skolen.

Afdeling Ørbæk

 • Der opfordres til at alle kører med passende lav hastighed omkring skolen.
 • Desuden opfordres til at man sætter børn af på Langemosevej, når børnene starter i skole eller SFO om morgenen.

Afdeling Frørup

 • Der opfordres også her til at alle kører med passende lav hastighed omkring skolen.
 • Desuden opfordres til at børnene sættes af på P-pladsen ved TIF, når man kommer i forbindelse med skole- eller SFO-start.

I undervisningen

Undervisningen tilrettelægges og udføres af klasseteamet. Færdselskontaklæreren er behjælpelig med materialer og vejledning af lærere. Følgende undervisningsforløb anbefales at nå:

 • Trafikkursus i 0.+1. klasse
 • Den lille cyklistprøve i 3.-4. klasse
 • Uddannelse af Skolepatrulje
 • Trafikkursus ”Sikker Cyklist ”og cyklistprøve i 6. klasse.
 • Desuden laves med passende interval emneuger om trafik.
 • I overbygningen undervises i følgende emner:
  • Trafik og alkohol/narkotika
  • Den enkeltes ansvar, for sig selv og andre
  • Handling og konsekvens
  • Teoretisk færdselsundervisning

På cykletur med skolen

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

 • På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagerst
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Man kører én og én og det er en god idé at holde en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter.
 • Alle kører med cykelhjelm, også lærerne
 • Hold øje med at den forankørende har orienteret sig og se selv efter!!
 • Forældrene skal sørge for, at eleven har en cykelhjelm med til brug for turene.
 • Det anbefales at en af lærerne medbringer en mobiltelefon.

Rollemodeller

De ansatte:

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken.

Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt mm.).

Biler skal parkeres på P-pladserne.

Ansatte opfordres til at bruge cykelhjelm, hvis de kører på cykel til og fra skole.

På forældremøder indgår skolen i en dialog om have ansvar og roller som det gode eksempel’.

Skolen vil fra tid til anden følge op på problemstillinger i relation til trafikpolitikken.

Materiale og argumenter findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik.

Forældrene:

Mål for undervisningen skal opnås i et samarbejde mellem forældre og skole.

Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra.

Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag – uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gør eller siger, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt.

Derfor forventer vi, at:

 • De voksne følger færdselsloven
 • De voksne bruger de af skolen anviste af- og pålæsningspladser
 • De voksne bruger cykelhjelm

 

De ældste elever:

Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever.

Samarbejde

Forældrene:

Skolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.

Ved forældremøder drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden.

Forældrene mindes om at børnene kun gennem intensiv træning med forældrehjælp, lærer at begå sig sikkert i trafikken, både når de er til fods og når de er på cykel.

Politiet:

Så vidt muligt, deltager betjenten gerne i afviklingen af:

 • 0. kl. (gå-prøve)
 • 3./4.Den lille cyklistprøve
 • 5. kl. før sommerferien uddannelse til Skolepatrulje
 • 6. kl. (cyklistprøven)
 • 8. kl. Trafik og alkohol/narkotika, Den enkeltes ansvar, for sig selv og andre, Handling og konsekvens, Teoretisk færdselsundervisning

 

Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer at kontakten er etableret.

Den enkelte teamlærer følger selv op med konkrete aftaler.

Politikredsen afholder hvert år møder, hvor færdselskontaktlæreren deltager.

Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed.

Skolen samarbejder med nærpolitiet

Kommunen:

Den færdselsansvarlige i Nyborg kommune deltager i de årlige møder mellem politi og færdselskontaktlærere

Færdselskontaktlæreren står for videreformidlingen af kommunens materiale om reflekser, skolestart mm.

Herunder finder de et link til download af 4kløverskolens trafikpolitik.

Dokumenter

Trafikpolitik for 4kløverskolen.pdf

Shape Created with Sketch.