Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Klassedannelse

Klassedannelse

4kløverskolen er én skole, beliggende på 2 matrikler

Baggrund:

 • forberedelse af klassedannelse for kommende skoleår påbegyndes, når elevtal pr. 1.marts er kendt
 • antal af klasser besluttes, når ressourcetildeling er kendt ca. medio maj evt.
 • nye klassedannelser for det kommende skoleår meldes ud ultimo maj
 • hvis en allerede eksisterende klasse skal ændres (ud over de ændringer, der følger af ny klassedannelse for 6. til 7. klasse), indkaldes forældrene ekstraordinært til orienteringsmøde, når beslutningen er taget.

For 0. klasse gælder:

Som udgangspunkt etableres der ikke flere spor end der er elever til på en årgang Ved placering i klasser i de to afdelinger tages der hensyn til:

 • dannelsen af homogene klasser
 • forældrenes ønske. Hvis forældreønsker medfører en uhensigtsmæssig fordeling, placeres børnene med udgangspunkt i nedenstående:
 • afstandskriterium
 • søskendekriterium

For 1.-6. klasse gælder:

Som udgangspunkt etableres der ikke flere spor end der er elever til på en årgang. Hvis elevtallet på en årgang ændres, således at der skal slås klasser sammen eller antallet af klasser skal øges, sker det ud fra følgende principper:

 • dannelsen af homogene klasser
 • det tilstræbes, at der ikke tvangsflyttes elever mellem de to afdelinger
 • hvis der skal flyttes elever mellem afdelinger, skal det ske ud fra et frivillighedsprincip
 • hvis det ikke løser problemet, skal det ske ud fra de kriterier, som er nævnt i ovenstående

For 7. klasse gælder:

Som udgangspunkt etableres der ikke flere spor end der er elever til på en årgang. Ved overgangen fra 6. til 7. klasse vurderes det hvert år ud far en pædagogisk/faglig vurdering, hvordan de kommende 7. klasser skal sammensættes. proceduren beskrives i bilag 1

For 8. og 9. klasse gælder:

Som udgangspunkt etableres der ikke flere spor end der er elever til på en årgang. Sammensætning af klasser sker ud fra de almindelige principper for klassedannelse.

 

Herunder finder du et link til download af principperne.

Dokumenter