Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Elevcomputer

Kære forældre

I Nyborg Kommune anvendes it som en aktiv del af undervisningen. Alle elever får udleveret en pc i 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse.

Jeres barn har derfor fået registreret følgende udlån:

1 bærbar pc

1 cover

1 strømforsyning

I har modtaget en blanket til underskrift, som skal afleveres til jeres barns kontaktlærer eller via AULA.

 

Retningslinjer for lån af computere

 • Eleven medbringer en fuldt opladet computer til brug i undervisningen hver dag
 • Den lånte computer er skolens ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven, ligesom der ikke må foretages tekniske indgreb
 • Ved fejl på computeren meldes dette til dit barns kontaktlærer
 • Eleven skal altid acceptere sikkerhedsopdateringer til antivirusprogrammet og til Windows
 • Eleven må ikke downloade spil eller installere andre programmer på computeren
 • Der må ikke gemmes personfølsomme eller fortrolige data (se afsnit i forældrefolder)
 • Eleven kan benytte computeren både på skolen og i fritiden
 • Eleven har mulighed for at låne computeren frem til afslutningen af hhv. 3., 6. klasse og 9. klasse. Det betyder, at pc’en har en levetid på 3 år, hvorefter den afleveres til skolen
 • Computeren skal afleveres til skolen, hvis eleven udskrives til anden skole, med mindre det er en anden folkeskole i Nyborg Kommune
 • Skolen kan kræve, at computeren returneres pga. misligholdelse
 • Eleven/forældrene er erstatningsansvarlige, hvis en computer ødelægges eller stjæles på grund af grov uagtsomhed fra barnets side. Der foreligger uagtsomhed, hvis der er noget at bebrejde barnet, og barnet har handlet anderledes end andre børn på samme alder. Ved hændelige uheld kan skolen ikke kræve erstatning. Hvis eleven/forældrene er erstatningsansvarlige, dækker familiens ansvarsforsikring muligvis erstatningskravet, da nogle forsikringsselskaber dækker børns erstatningsansvar.
 • Skolen udleverer det første headset, men hvis det går i stykker, skal familien selv anskaffe et nyt tilsvarende. Ligeså med cover til pc’en.

 

Da computeren vil blive benyttet i undervisningen, håber vi at I vil hjælpe jeres barn med følgende:

 • Computeren skal medbringes hver dag i skole – og tages med hjem igen, medmindre andet aftales. Benyt altid cover og opbevar drikkedunke uden for tasken.
 • Computeren skal hver dag sættes til opladning derhjemme. Det betyder at strømforsyningen skal blive derhjemme. Det er vigtigt, at computeren er fuldt opladet hver dag!
 • Computeren må gerne bruges derhjemme til lektier, træningsopgaver og andet skolearbejde
 • Der må ikke ændres i computerens opsætning
 • Rengør jævnligt pc’en – vi anbefaler vådservietter eller en hårdt opvredet klud. Spørg hvis I er i tvivl!
 • Pas i det hele taget godt på udstyret – ligeså godt som hvis familien selv havde betalt den!

 

Datasikkerhed

Når dit barn bruger det udleverede udstyr, er det som ved al anden brug af IT vigtigt at bruge sin sunde fornuft.

Adgangskoder skal behandles fortroligt, og det er vigtigt at kende til basal IT-sikkerhed. Der kan findes guides og anbefalinger på hjemmesiden www.sikkerdigital.dk/borger

Der vil blive stillet en del tjenester til rådighed, hvor dit barn kan gemme data. Det er vigtigt, at der ikke gemmes følsomme og fortrolige data her. Tjenesterne er beregnet til brug i undervisningen, ikke til opbevaring af følsomme og fortrolige data.

Som en del af undervisningen vil alle elever i løbet af skolegangen arbejde med digital dannelse, bl.a. gennem brug af læremidlet ”Dit liv på nettet”.

For at undgå, at jeres børn støder på uheldigt indhold, er der indført filter.

Vi opfordrer dog til, at I sammen med skolen vil hjælpe jeres barn med god og sikker brug af nettet (net-etik). Medierådet har udgivet relevant materiale om digital dannelse, læs mere her:

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/samvaer-og-trivsel

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/sociale-medier

Dåsetelefon

Generelle råd:

 • ACCEPTÉR, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken
 • TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger internettet. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende
 • LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.
 • REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig download af musik og film mv.
 • UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer

 

Opstår der flere spørgsmål, bedes I henvende jer til skolen.

 

Venlig hilsen

Skole- og Kulturafdelingen

Dokumenter