MENU
Aula_close Layer 1
4kløverskolens logo
Mobil menu

Elevcomputer

Kære forældre

Nyborg Kommune har valgt at indføre pc’er til alle elever. Det betyder, at eleverne får udleveret en pc i 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse.

Jeres barn har derfor fået registreret følgende udlån:

 • 1 bærbar pc
 • 1 cover
 • 1 strømforsyning

 

Retningslinjer for lån af computere

 • Eleven medbringer en fuldt opladet computer til brug i undervisningen hver dag
 • Den lånte computer er skolens ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven, ligesom der ikke må foretages tekniske indgreb
 • Ved fejl på computeren meldes dette til dit barns kontaktlærer
 • Eleven skal altid acceptere sikkerhedsopdateringer til antivirusprogrammet og til Windows
 • Eleven må ikke downloade spil eller installere andre programmer på computeren
 • Eleven kan benytte computeren både på skolen og i fritiden
 • Eleven har mulighed for at låne computeren frem til afslutningen af hhv. 3., 6. klasse og 9. klasse. Det betyder, at pc’en har en levetid på 3 år, hvorefter den afleveres til skolen
 • Computeren skal afleveres til skolen, hvis eleven udskrives til anden skole, med mindre det er en anden folkeskole i Nyborg Kommune
 • Skolen kan kræve, at computeren returneres pga. misligholdelse
 • Eleven/forældrene er erstatningsansvarlige, hvis en computer ødelægges eller stjæles på grund af grov uagtsomhed fra barnets side. Der foreligger uagtsomhed, hvis der er noget at bebrejde barnet, og barnet har handlet anderledes end andre børn på samme alder. Ved hændelige uheld kan skolen ikke kræve erstatning.

 

Da computeren vil blive benyttet i undervisningen, håber vi at I vil hjælpe jeres barn med følgende:

 • Computeren skal medbringes hver dag i skole – og tages med hjem igen, medmindre andet aftales. Benyt altid cover og opbevar drikkedunke uden for tasken
 • Computeren skal hver dag sættes til opladning derhjemme. Det betyder at strømforsyningen skal blive derhjemme. Det er vigtigt, at computeren er fuldt opladet hver dag!
 • Computeren må gerne bruges derhjemme til lektier, træningsopgaver og andet skolearbejde
 • Der må ikke ændres i computerens opsætning
 • Rengør jævnligt pc’en – sprit tastaturet af

 

Eksempler på skader

Nedenfor er oplistet forskellige situationer, som kommunens juridiske afdeling har udarbejdet.

Vi gør opmærksom på, at eksemplerne er vejledende, og at det altid vurderes konkret, om eleven har handlet ansvarspådragende. Elevens alder inddrages i vurderingen.

Vi opfordrer meget til, at drikkevarer og computer holdes adskilt og at der i det hele taget bliver passet godt på udstyret. Sørg også for at rengøre udstyret!

Situation

Kan der kræves erstatning?

En elev har siddet og arbejdet ved sin computer og haft en cola stående ved siden af computeren under arbejdet. Eleven kommer til at vælte colaen, så der løber cola ned i computeren.

 

Simpel uagtsomhed.

Eleven burde ikke have cola stående ved siden af computeren, men de fleste har drikkevarer stående, når de arbejder.

Der kræves ikke erstatning.

En computer har ligget i en skoletaske sammen med en utæt drikkedunk, og computeren går i stykker.

 

Hændeligt uheld.

Der kræves ikke erstatning.

Familiens hund/kat ødelægger computeren.

 

Eleven er uden skyld, og der kan ikke kræves erstatning.

Skolen kan sammen med forældrene undersøge, om en evt. hundeforsikring dækker skaden.

 

Eleven glemmer sin skoletaske med computer i bussen, og computeren bliver stjålet.

 

Simpel uagtsomhed.

Der kan ikke kræves erstatning.

Eleven falder i søvn i bussen med skoletasken med computer ved siden af sig, og tasken bliver stjålet, imens barnet sover.

 

Simpel uagtsomhed.

Eleven burde have holdt sig vågen, men eleven forventede ikke, at tasken ville blive stjålet, når den lå lige ved siden af ham/hende.

Der kræves ikke erstatning.

 

Eleven kaster med en computer, og den falder på jorden og går i stykker.

Grov uagtsomhed.

Der kan kræves erstatning.

 

En computer bliver stjålet fra klasselokalet i et frikvarter, hvor alle børn er ude, men døren til klassen står åben.

 

Simpel uagtsomhed. Udstyret bør ikke efterlades steder, hvor der ikke er opsyn, men eleven har en forventning om, at der ikke stjæles computere fra klasselokaler.

Der kræves ikke erstatning.

En computer bliver stjålet i forbindelse med indbrud i barnets hjem.

 

Eleven er uden skyld.

Der kræves ikke erstatning.

Det kan undersøges, om familiens indboforsikring dækker.

Eleven slår med vilje (for sjov) computeren sammen med musen imellem

 

 

Forsæt.

 

Eleven ødelægger computeren med vilje.

Der kræves erstatning.

En elev kaster med en anden elevs skoletaske, hvor der ligger en computer. Den går i stykker.

 

Grov uagtsomhed.

Eleven kastede tasken med vilje, men det var ikke med vilje, at computeren gik i stykker. Eleven burde vide, at der formentlig lå en computer i tasken.

Der kræves erstatning.

 

 

For at undgå, at jeres børn støder på uheldigt indhold, er der indført filter.

Vi opfordrer dog til, at I sammen med skolen vil hjælpe jeres barn med god og sikker brug af nettet (net-etik). Medierådet har udgivet relevant materiale om digital dannelse, læs mere her:

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/samvaer-og-trivsel

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/sociale-medier

 

Generelle råd:

 • ACCEPTÉR, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken
 • TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger internettet. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende
 • LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.
 • REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig download af musik og film mv.
 • UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer

 

Opstår der flere spørgsmål, bedes I henvende jer til skolen.

Rigtig god fornøjelse!

 

Venlig hilsen

Skole- og Kulturafdelingen

Torvet 1

5800 Nyborg

Dokumenter