Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Sociale målsætning

Social træning er ikke et isoleret fag, men en del af alle fag i 0. klasse. Social trivsel er grundstenen for at en god og lærerig undervisning kan finde sted. Vi arbejder derfor altid meget målrettet og bevidst med børnenes eget selvbillede og deres fælles ansvarsfølelse, forståelse og gensidige respekt for hinanden.

Det er vigtigt at barnet udvikler en forståelse for og en evne til, at kunne rumme forskellighed og dermed håndtere børnenes individuelle behov.

For at kunne forstå og respekterer andre mennesker og deres behov skal man kende sig selv godt. Derfor arbejder vi meget målrettede med det enkelte barn i fokus. De skal lære at sætte ord på deres følelser og handlinger, lære at sige til og fra, lære at håndterer små konflikter selv og kunne bede om hjælp når dette er påkrævet.

Fundamentet for læring er, at man har det godt med sig selv og de mennesker man er omgivet af. Derfor vægter vi børnenes indbyrdes sociale relationer og generelle trivsel højt.

Trin for trin

Den gode stol

Teater og rolle lege

Hvad er jeg god til / hvad har jeg svært ved

Hvordan mærkes følelserne i kroppen (glæde, angst, spændt, hidsig m.m.)

Tegne og beskrive følelser

Hvad gør mig glad og hvad gør mig ked af det

Hvordan forventes det man agerer i en givet situation / sociale spilleregler

Konflikthåndtering

Samarbejds- og tillidsøvelser

Det skal være trygt, sjovt og udfordrende at gå i skole. Det skaber nysgerrighed og motivation ved den enkelte elev.

Det er vigtigt, at barnet lærer at behandle sig selv, de mennesker og de ting, det er omgivet af, med respekt.

Grundlaget for arbejdet i 0. klasse:

Teoretisk arbejder vi med udgangspunkt i ”De nye læringsstile” og ”De mange intelligenser”, som bl.a. betyder at der er mange måder at tænke læring på.

Børn er forskellige og indlærer derfor forskelligt.

For bedst muligt at tilgodese den enkelte elevs individuelle behov inddrager vi bl.a. de 4 sanser i undervisningen (se, føle, lytte & bevægelse/gøre). Endvidere bruger vi meget sang, rytme og bevægelse, da en stor del af undervisningen foregår gennem leg og læring.

Derved forsøger vi at skabe et inspirerende læringsmiljø, så eleverne bliver motiveret og får en naturlig tilgang til det at lære.

 

Herunder finder du et link til download af den sociale målsætning.

Dokumenter