Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Mål og indholdsbeskrivelse for 4kløverskolens SFO i Frørup

 

Dreng i et træ - et stemningsbillede fra SFO'en i Frørup

 

4kløverskolen

4kløverskolen består af to afdelinger, der ligger i Nyborg Kommune i helholdsvis Ørbæk (den store afdeling) og i Frørup (den lille afdeling) På skolen går der samlet 504 elever, heraf 107 elever på afdelingen i Frørup. Af den gruppe går 56 børn fra indskolingen i SFO.

SFO'en i Frørup

SFO’en i Frørup hedder ”Smørhullet” og der er er åbent fra kl. 6 til børnene går i skole kl. 7.45 og fra kl. 13.10, hvor børnene får fri fra skole, til kl. 17.

SFO’en er placeret i den sydvendte del af skolen med udsigt til store grønne arealer og en helt nyistandsat legeplads. Vi har muligheder for at bruge den nærliggende fodboldklubs træningsarealer, og der er også en stribe med skov, hvor vi i perioder har projekter med hulebyggeri mv. Desuden har vi adgang til fodboldklubbens mini sportshal.

Indretning

SFO’ens område er delt op i en KREA-afdeling, et LEGO rum, et danserum, en dukke og teaterkrog, et læse og hulehjørne, et mødested og en café. Hertil kommer køkken, kontor, toilet og badefaciliteter og et stort delvist overdækket terrasseområde samt en bålhytte. SFO’en bruger også dele af skolen, f.eks.  gymnastiksal, bibliotek, aula og ved forskellige lejligheder klasseværelser, men ellers bruges SFO’ens egne lokaler kun til vores fritidsordning.

Børnesyn

Vores pædagogiske profil centrerer sig om vores børnesyn, som er fælles for både skole og SFO. Vi har et anerkendende menneskesyn, der bygger på den grundholdning, at vi tror alle børn gør det så godt, de kan og vi tror på, at man vokser og udvikler sig bedst med tillid og venlighed.

Pejlemærker

Vi har tre pejlemærker for en god dag i skole og SFO, der går ud på, at

 • børnene skal have en oplevelse af egne kompetencer
 • de skal opleve sig som en del af et fællesskab og føle, at de betyder noget
 • de skal opleve helhjertethed fra de voksne omkring dem - altså opleve, af de voksne oprigtigt vil dem og tror på det bedste i dem

Børnegruppen

Børnegruppen er sammensat af hele vores indskoling fra 0.-3. klasse, hvor alle børn, næsten uden undtagelse, er tilmeldt SFO. Gruppen af børn er meget homogen og uden behov for særlige foranstaltninger. Dog har vi løbende pædagogiske indsatser, som både kan omfatte grupper af børn, enkelte børn eller familier og børn.

 

Glade børn fra SFO'en

Det pædagogiske arbejde

Hos os møder vi børnene i øjenhøjde og prioriterer deres tryghed højt. Det understøtter vi ved at arbejde med genkendelighed og forudsigelighed. Vi har bygget dagene op om samme rutiner både i skolen og i SFO, så børnene altid ved, hvilket indhold der er på programmet

Vi lægger vægt på dannelsesaspektet og tager det alvorligt, hvordan man taler til hinanden, øver os i almindelig høflighed og har tydelige rammer for vores forventninger til en god og venlig omgangstone.

Vi lægger stor vægt på at skabe rammer for leg. Legen er meget vigtig, både når det handler om læring og samtidig skaber den gode leg mulighed for børns trivsel i sunde fællesskaber. Vi prioriterer børnenes frie muligheder for at vælge aktiviteter, men vægter også den pædagogiske guidning i legen højt.

Vi arbejder målrettet med at inkludere alle børn. Der kan være perioder eller dage, hvor børn kræver en særlig opmærksomhed og omsorg og vi samarbejder på mange planer, for at få det til at lykkes. Både med forældre, i de pædagogiske teams og sammen med børnene.

Mobning

Hos os tager vi kampen mod mobning alvorligt. Det betyder, at vi bruger tid på at løse problemerne, hvis de opstår på skolen. Vi har bl.a. lavet lege patruljer og engle-patruljer for at højne trivslen, hvor børn tager sig af andre børn, der måske er faldet udenfor fællesskabet og vi bruger tid på at blive klogere på digital mobning, sammen med forældrene.

Fagligt arbejder vi med mobning ud fra en tanke om, at vi ved at mobilisere de sunde børnefællesskaber, kan styrke indsatsen omkring det enkelte barn.

Pige, der leger med klodser

Det fælles pædagogiske grundlag

Vi arbejder på 4kløverskolen ud fra et fælles pædagogisk grundlag. Selv om vi er placeret på to forskellige matrikler, er vi meget opmærksomme på, at børnene møder de samme pædagogiske værdier hos de voksne på de to afdelinger.

I Nyborg Kommunes skole - dagtilbudspolitik er der beskrevet 5 elementer, der sammen danner grundlaget for, at vi i fællesskab kan danne livsduelige børn.

De fem elementer er beskrevet under:

1. Inkluderende fællesskaber.

Vi understøtter inkluderende fællesskaber ved at:

 • Rammesætte aktiviteter, hvor der plads til forskellighed både med interesser og relationer.
 • Igangsætte lege, hvor vi er foran, ved siden af og bagved.
 • Lave grupper og aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte barn.
 • Have fokus på også at lave kønsopdelte fællesskaber.
 • Være opmærksomme på forudsigelighed og struktur.

2. Helhed og sammenhæng.

Vi understøtter oplevelsen af helhed og sammenhæng ved at:

 • Prioritere gennemgående personale fra skole til SFO.
 • Bygge dagene op omkring den samme struktur.
 • Have fokus på sammenhængen mellem børnehave og skole, for eksempel med genkendelighed i aktiviteter, besøgsdage i skole og SFO, besøg i børnehaven af personale fra skole og SFO.
 • Styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og skole/SFO.

3. lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet.

Vi skaber lege - og læringsmiljøer af højkvalitet ved at:

 • Finde rum og plads til fordybelse
 • Skabe æstetiske læringsmiljøer.
 • Have fokus på gode, varierede legemiljøer både ude og inde.
 • Understøtte børnenes læring, blandt andet ved at guide dem med piktogrammer og opsatte statements om positiv adfærd mm.

4. Omsorg, tryghed og trivsel.

Vi har fokus på omsorg, tryghed og trivsel ved at:

 • Være opmærksomme på børnenes signaler.
 • Inddrage børnene i fællesskaber f.eks. via legeaftaler
 • Have særlig opmærksomhed på den sociale læring, f.eks. ugens ven, fælles fødselsdage, børnemøder, forældrebesøg m.m.
 • Skabe succesoplevelser.
 • Prioritere relations arbejdet højt.
 • Drage omsorg for og arbejde med familien.
 • Guide forældre i afleveringssituationer.
 • Sætte rammer for børnene.
 • Sikre at der er kompetente omsorgsfulde voksne, der har blik for det enkelte barns behov.
 • Have en god vedvarende dialog med forældrene i det uformelle mødested, som SFO’en skaber.
 • Have stor opmærksomhed på fysisk og psykisk mistrivsel.
 • Arbejde meget med tydelighed og struktur. F.eks. med piktogrammer og forudsigelighed i hverdagen.

5. Forpligtende samarbejde med familien.

Vi etablerer et forpligtende samarbejde med familien ved at:

 • Lave aftaler som begge parter har mulighed for at overholde.
 • Anerkende det, der fungerer.
 • Sætte os ind i forældrenes situation.
 • Være åbne overfor familiernes udfordringer.
 • Respektere den fortrolighed vi har med forældrene og anerkende, at det handler om barnets trivsel.
 • Deltage i skole/hjem-samtaler

Prioritere fællesskabende events (forår eller efterår)

Gruppebillede af børn og voksne inden en vandkamp

Overgang fra dagtilbud til skole

Overgangen fra dagtilbud til skole sker kontinuerligt, da børnehaven og vuggestue ligger umiddelbart ved siden af skolen og legepladserne grænser delvist åbent op til hinanden. Dvs. at børnene har frit indkig til hinanden, og søskende kan mødes på hver sin side af hegnet ind til børnehaven. Børnehaven besøger ofte skolens legeplads og bliver på den måde en naturlig del af hverdagen.

Samarbejdet med børnehaven intensiveres omkring udslusningsgruppen, hvor der er forskellige aktiviteter i året inden skolestart. Der er informationsmøde for forældre i januar og i juni. I januar begynder børnene at have en skoleformiddag på skolen, hvor de dels bruger biblioteket, gymnastiksalen og skolen SFO og dels leger med den klasse, som er udset til at være venskabsklasse for børnehavebørnene. De har også forskellige aktiviteter sammen i løbet af året. Juleklip, udflugter, højtlæsning i børnehaven osv. Fra omkring påske planlægges også dage, hvor børnene fra børnehaven deltager i undervisningen i børnehaveklassen.

Før sommerferien er der sprogscreeninger og overleveringsmøder mellem skole, forældre og dagtilbud.

Tidspunkt for revidering af beskrivelsen

Mål- og indholdsbeskrivelsen tages op til revision hver andet år. Senest januar 2023

Børn klar til cykeltur