MENU
Aula_close Layer 1
4kløverskolens logo
Mobil menu

Værdier

Værdikæden indeholder følgende elementer:

 • Folkeskoleloven
 • Bekendtgørelse om fremme af god orden i Folkeskolen
 • Nyborg kommunes værdier
 • 4Kløverskolens værdier
 • 4Kløverskolens trivselspolitik

 

4kløverskolens værdier omsat til den pædagogiske praksis

 • Tryghed

På 4kløverskolen:

 • skaber vi tydelige rammer for leg, læring og undervisning

 • kommunikerer vi tydelige forventninger

 • udøver vi klasseledelse

 • tager vi ansvar i relationsarbejdet

 

 • Troværdighed

På 4kløverskolen :

 • arbejder vi med faglig, professionel og personlig troværdighed:

 • gør vi hvad vi siger, og siger, hvad vi gør.

 • lærer vi – i respekt for forskellighed – eleverne at navigere i inkluderende fællesskaber

 • arbejder vi professionelt ud fra fælles værdier

 

 • Anerkendelse

På 4kløverskolen:

 • anerkender vi, alle elevers ressourcer og styrker

 • arbejder vi for at udvikle alle elevers ressourcer og styrker

 • anerkender vi, at alle elever udvikler sig i forskellige tempi igennem skoleforløbet

 • arbejder vi med positiv grænsesætning

 • vejleder vi eleverne fremadrettet

 

 • Inspirerende undervisning

På 4kløverskolen:  

 • tilrettelægger vi forskelligartede lege, lærings- og undervisningsaktiviteter med afsæt i elevernes nærmeste udviklingszone

 • tager vi udgangspunkt i elevernes ressourcer og styrker, således at eleverne bevarer lysten til og glæden ved at deltage

 • anerkender vi betydningen af personligt og fagligt engagement